Vi hjælper med alt ved bisættelsen


Vi sørger for at tilrettelægge en smuk bisættelse i tæt og nært samarbejde med dig som efterladt. Vi står til rådighed med vejledning gennem hele forløbet, hvad enten det gælder praktiske, juridiske eller personlige spørgsmål. Vi påtager os som faguddannede bedemænd ansvaret for koordineringen af en højtidelig bisættelse ud fra dine personlige ønsker.

 

Hvordan foregår en bisættelse?

Betegnelsen bisættelse bruges når afdøde skal kremeres efter højtideligheden i kirken eller i kapellet, frem for at blive begravet med det samme. Kisten med afdøde vil på forhånd være kørt til kirken, kapellet eller et andet egnet lokale, i tilfælde af at kirken er valgt fra. Under højtideligheden vil kisten være anbragt på et centralt sted i det valgte lokale.

Efter højtideligheden med præstens tale, salmesang og afsluttende jordpåkastelse vil kisten blive kørt til kremering på krematoriet. Efter kremering vil asken blive anbragt i en urne, som udleveres til bedemanden eller til en pårørende, hvis familien selv ønsker at afhente urnen på krematoriet. Urnen fragtes herefter til den valgte kirkegård, hvor den nedsættes i den valgte type gravsted. Ønskes der ikke en nedsættelse af urne på en kirkegård, er det muligt at få sin asken spredt over åbent hav, hvis man udtrykkeligt har givet udtryk for at man ønsker dette. 

 

Kontakt os døgnet rundt

Vi står klar til at hjælpe dig med alt i forbindelse med bisættelser. Du er meget velkommen til at kontakte os døgnet rundt på telefon nr. 7582 2455 eller 7567 6100. Vi har bedemandsforretning i både Vejle og Uldum, men står klar til at hjælpe ved begravelser i hele landet, heriblandt områderne omkring Tørring, Mølholm, Vinding og Hedensted.