Begravelseshjælp


Når et dødsfald sker, er der mange praktiske ting, der skal ordnes og mange beslutninger, der skal træffes, herunder:

 • Henvendelse til bedemand
 • Beslutning om begravelse eller bisættelse
 • Kontakt til præst, kirkekontor og kirkegård
 • Udfyldelse af dødsanmeldelse
 • Kontakt til sygehus eller plejehjem
 • Henvendelse til forsikringsselskab og evt. Sygeforsikringen danmark
 • Bestilling af blomster
 • Udformning og indrykning af dødsannonce i avis og dagblad
 • Køb af kiste og evt. urne
 • Kørsel af kiste
 • Trykning af salmeark, hvis dette ønskes
 • Bestilling af solomusik eller solosang

Når et dødsfald sker, er det reglen, at dette skal anmeldes til begravelsesmyndigheden, som erpræst eller kordegn i det sogn, hvor afdøde havde bopæl, inden 2 dage. 

Hvis du, som pårørende til afdøde, ønsker at overlade det praktiske til bedemand Susanne Boesen eller Hans Boesen, vil vi sørge for at alle disse ting bliver gjort på bedste måde og til rette tid, og altid med udgangspunkt i afdødes egne og afdødes families ønsker.

Rent praktisk vil det foregå ved, at vi aftaler et møde hos os eller i afdødes eller familiens hjem, hvor vi stille og roligt taler om, hvordan bisættelsen eller begravelsen skal foregå og hvornår den skal finde sted.

Det kan være vanskeligt at bevare overblikket over alle disse ting i den følelsesmæssigt svære situation, man samtidig befinder sig i, hvorfor det kan være en fordel at henvende Dem til Amtets Begravelsesforretning v. Susanne og Hans Boesen.

Hans Boesen

Susanne Boesen